Kom godt igang

Kontakt en lokal håndværksmester allerede i dag og få den bedste start!


Fagudtryk

U-værdi (isoleringsevne), dvs. evnen til at holde varmen inde i huset. Jo lavere værdi, jo bedre isoleringsevne.

G-værdi (solfaktor), dvs. evnen til at lukke solvarme ind gennem vinduet. Jo højere g-værdi, jo mere udnyttes solens varme. Vinduer med solafskærmende glas (gennemfarvede eller belagte) har en lav g-værdi.

LT-værdien (transmittans) er et udtryk for, hvor meget dagslys i procent der kommer gennem ruden. Jo højere værdi, jo mere lys lukkes ind.

Eref (energitilskud) er vinduets reelle energimæssige ydeevne i fyringssæsonen. Eref tager både højde for vinduets udnyttelse af passiv solenergi og for hvor meget varme, der forsvinder ud gennem vinduet.

Ornamenteret glas er "sløret" glas der oftes bruges i badeværelser og facadedøre, det kan kan også benyttes til diskrition afskærmning ved vinduer ud til svalegang og lign.

Anverfere er det mange kender, som de gammeldags lukkebeslag.

Tophængt vindue er et vindue, der er hængslet i toppen af vinduet. Det leveres med gammeldags anverfere og en udskyderstang i midten til udluftning. Et tophængt vindue har sædvanligvis ét glasfelt, men kan leveres med flere. F.eks. med en krydssprosse. Det tophængte vindue er en type, der i stort  omfang er afløst af det topstyrede vindue.

Topstyret vindue er et vindue, der ikke har udvendige hængsler. Rammerne kører i en skinne i sidekarmen. Det har sædvanligvis ét glasfelt, men kan leveres med flere. F.eks. med en krydssprosse. Et topstyret vindue kan også fås som et vendevindue, hvor hele rammen kan vendes rundt så vinduet kan pudses indefra. Det er især en fordel ved vinduer placeret højt oppe.

Topvende vindue er et vindue der kan udskydes og vendes helt rundt uden for karmen. Herved kan rudens udvendige side også pudses indefra.

Sidebundhængt vindue (også kaldet dreje-kip) er et indadgående vindue, der - som navnet siger - har både en side- og bundhængt funktion. Den sidehængte funktion udnyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side, mens den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning.

Sidehængt vindue er et vindue der er hængslet i siden. Dert kan benyttes til mange forskellige typer af vinduer eksempelvis dannebrogsvinduer, palævinduer m.m. Normalt er sidehængte vinduer udadgående og med anverfere, samt stormkrog, men der findes også andre løsninger.

Sidesving vindue har et sidesvingbeslag , hvor rammen kan åbnes og "svinges" ca. 90 garder - i nogle tilfælde ca. 180 grader - så rudens udvendige side kan pudses indefra. Rammen lukkes med anverfere eller betjenes med et greb midt på siderammen. Ved en åbning på 1-2 cm kan rammen med grebbetjening fastholdes i en ventilationsstilling. Ved andre åbningsvinkler kan rammen være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at det ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning.

Certificate