Kom godt igang

Kontakt en lokal håndværksmester allerede i dag og få den bedste start!


Glastyper

Valget af glas træffes ud fra forskellige behov. Glas kan lukke dagslyset ind. Det kan virke skærmende for solen. Det kan reducere støj og det har en varmeisolerende effekt. Hos Kastrup tilfredsstiller vi ethvert behov. Her under kan I se forskellige typer glas, samt en beskrivelse af glassets funktioner.

streg-rev

LAVENERGI GLAS

Lavenergi glas er en vigtig del af et lavenergi vindue. Lavenergi glas er glas der er specielt udviklet til at lukke varme ind i huset, men ikke ud. Det skal forstås på den måde, at solvarme nemt lukkes ind i huset, men glasset taber ikke så meget varme som der kommer ind, og derved er glasset med til, at minimere varmeregningen Lavenergi _glas

 

streg-rev


STØJDÆMPENDE GLAS
Støj er et stigende problem hos mange familier. Med støjdæmpende glas sikrer du, at lyden ikke bliver et problem for hverken nattesøvnen eller den daglige hygge.

streg-rev

 

SIKKERHEDSGLAS
For at opnå størst mulig sikkerhed, skal glaspartier, vinduer og døre vælges, så der tages hensyn til personsikkerheden. Der findes to typer af sikkerhedsglas.

Almglas

1. Hærdet sikkerhedsglas
Hærdet glas er i mange tilfælde en god beskyttelse mod glasnedfald, trykbelastninger, termiske spændinger og hårdhændet behandling. Men det er ikke specielt uigennemtrængeligt for folk, som ved, hvordan man skal gøre og giver derfor utilstrækkelig sikring mod hærværk og indbrud.

Haerdetglasbrud

2. Lamineret sikkerhedsglas
Lamineret glas har mange anvendelsesområder. Dets unikke funktion er, at hindre eller forsinke gennem-trængning, uanset om det skyldes et ulykkestilfælde eller en evt. kriminel handling.

Lamineret sikkerhedsglas fremstilles ved, at to eller flere lag glas lægges sammen med plastik plastfolier. Plastikfolierne og glasset varmes så tilstrækkeligt op, at folien kan hæfte på glasset.

Lamineret og hærdet glas kan kombineres med forskellige typer ornamentglas og solafskærmende glas.

Lamglasbrud

 

streg-rev


SOL- OG VARMEAFSKÆRMENDE GLAS
Solglas reducerer solindfaldet og gør, at rummet i sommerhalvåret ikke bliver for varmt. Samtidig er solglas med til, at nedsætte varmetabet fra rummet og kuldenedfaldet fra vinduet, på samme måde som en standard energirude.

Solglas kan derfor være en god investering, hvis du har store syd- og vestvendte vinduesflader og gerne vil øge komforten og indeklimaet i den varme årstid samtidig med, at du sparer energi i den kolde tid.

En solafskærmende termorude består af 4 mm almindeligt glas og 6 mm solafskærmende glas. På det solafskærmende glas er der en tynd sølvbelægning. Den har to funktioner. Dels reflekterer den varmen tilbage i huset, så du sparer energi. Dels reduceres den mængde varme, der kommer ind i huset fra solen.

Solafskærmende glas er især en fordel ved syd- og vestvendte vinduer, hvor solindfaldet er betydeligt og i sommertiden ikke sjældent kan betyde rumtemperaturer på mere end 40 grader C

streg-rev

 

ORNAMENT GLAS

Ornament glas bruges til vinduer og døre, hvor man ønsker at begrænse indkig. F.eks. badeværelsesvinduer og facadedøre. I kombination med en lavenergi rude, er Ornament glasset placeret som det yderste glas og lavenergi glasset som det inderste. Mønstrene er placeret inde i ruden, så rengøringen af en Ornament rude er som en alm. rude.
 
Hos KASTRUP har vi flere varianter at vælge imellem - se varianter her.
Certificate