Kom godt igang

Kontakt en lokal håndværksmester allerede i dag og få den bedste start!


Historie

Med en uddannelsesmæssig baggrund som tømrer, byggetekniker og merkonom, samt erfaring i byggebranchen fra tømmerhandler og vindues- og facadefabrikker som hhv. salgs- eksportchef og adm. direktør stiftede fabrikant Carsten Kastrup egen virksomhed, som har gennemlevet et positivt forløb med nedenstående milepæle.


--------------------------------------------------------------------------------


KASTRUP milepæle

2010. - med virkning fra 1. januar fusioneres KASTRUP Træ Vinduet A/S, KASTRUP Træ-Alu Vinduet A/S og KASTRUP Plast vinduet A/S til eet selskab: KASTRUP A/S, med beliggenhed på Mosebyvej 40, Holstebro. Fusioneringen får ikke indflydelse på den daglige drift og det nye selskab KASTRUP A/S, vil således fortsat bestå af 3 selvstændige fabrikker, Træ, Træ-Alu og Plast.

2009. - Kastrup Træ Vinduet A/S stiftes på adressen Bredgade 52 i Vildbjerg. Her produceres vinduer og døre i træ som fyr og mahogni. Udvidelsen medfører, at Kastrup-gruppen nu kan levere alle
typer døre og vinduer i både plast, træ/alu og rent træ.

2008. - Der igangsættes et glidende generationsskifte og i dag ejes Kastrup Vinduet i fællesskab af Carsten & Lasse Kastrup.
KASTRUP Plast Vinduet A/S bygger til og udvider administration, varemodtagelse og lager. Samtidig renoveres alle facader.

2005. - KASTRUP Træ-alu Vinduet A/S udvides til det dobbelte med yderligere ca. 4.000m2 produktionslokaler, og KASTRUP Plast Vinduet A/S opstiller og indkører Skandinaviens største og mest moderne bearbejdningscenter. (Investering Plast ca. 6 mio. og Træ-alu ca. 7 mio.)

2004. - KASTRUP Plast Vinduet A/S bygger til og udvider administrationen. Samtidig udvides og moderniseres varemodtagelse og -udlevering for bedre at kunne håndtere de store mænger af rå- og færdigvarer som passerer igennem virksomheden dagligt. (Investering ca. 3 mio.)

2003. - KASTRUP Træ-alu Vinduet A/S udvider sortimentet med yderligere en profilserie som kaldes NATUR. Der er nu 3 profilserier hhv. NATUR, MILJØ og KULTUR.

2001. - KASTRUP Træ-alu Vinduet A/S stiftes, udviklingen af nyt træ-alu design tager fart, og i juni tager borgmesteren i Sundsøre det første spadestik til den nye fabrik på Fabriksvej 5, 7800 Skive. Maskin- og malelinie indkøbes og opstilles, personale ansættes, de første vinduer og døre produceres, DVC-godkendes, og Danmarks mest moderne vinduesfabrik er klar til opstart af produktion og markedsføring primo 2002. (Investering ca. 25 mio.)

2000. - KASTRUP Vinduer udnævnes til vækstvirksomhed af Børsen, og placeres på en fornem 11. plads blandt alle Danmarks produktionsvirksomheder. Egenkapitalen overstiger 10 mio. og i forbindelse med planer om udvidelse af forretningsområdet omdannes virksomheden til aktieselskab og omdøbes KASTRUP PLAST Vinduet A/S. Der stiftes holding selskab og samtidig udskilles selskabets ejendomme i separat selskab, som med baggrund i et muligt senere generationsskifte overtages af sønnen Lasse Kastrup.

1998. - Den gamle købmandsgård i Mejrup Moseby, Mosebyvej 40, 7500 Holstebro købes og de ca. 2.500m2 om- og tilbygges til ca. 3.500m2 moderne produktions- og administrations lokaler. Der investeres yderligere i ekstra maskinlinie til nyt dansk vinduessystem, som lanceres på markedet med omgående succes. (Investering ca.10 mio.)

1997. - Første danske vinduessystem i plast hhv. MILJØ til ældre byggestil og NATUR til moderne byggeri udvikles.

1996. - I marts måned certificeres KASTRUP Vinduer under DVC = Dansk Vindues Certificering. Certificeringen - som er et kvalitets stempel for produkterne - gennemføres på kun 3 måneder hvilket fortsat er uofficiel Danmarks rekord.

1995. - 22. september stiftes KASTRUP Vinduet.
Henover efteråret indretter CK de ca. 1.000m2 lejede lokaler på Elkjærvej 112 i Holstebro. Der indkøbes og indkøres ny maskinpark, og de første to medarbejdere ansættes. (Investering ca. 1 mio.)

Certificate